Právě je 19.01.2018,

Úvodní informace
 
Legislativa
- Stanovy ČRS
- Jednací řád
- Rybářský řád
- Dokumenty
 
Místní organizace
- Výbor MO
- Usnesení
- Povolenky
- Historie
- Naše vody
- Vaše úlovky
 
- Foto z akcí
- Odkazy




MO ČRS Hlinsko
v současné době
registruje
k 1.1.2017
534 členů dospělých
- z toho 34 žen
20 členů 16-18
51 členů dětských



2009 P Ř I H L Á Š K A   N O V É H O   Č L E N A
2009 P Ř I H L Á Š K A   D O   R Y B Á Ř S K É H O   K R O U Ž K U
© Ing. Miloš Klinecký, 2009